Česta pitanja

Želio bih znati za koliko godina kao novi vozač ostvarujem pravo na bonus od 50% i kako ide skala bonusa po godinama?
Ukoliko ne budete imali štetu, do 50% dolazite nakon 9 (devet) godina osiguranja. Tablica za svaku godinu osiguranja ide kako slijedi i premija se smanjuje za sljedeće postotke u slučaju da nije bilo štete.

Pokriva li moja polica obveznog osiguranja vozila prometnu nezgodu koju sam skrivio u Rusiji?
Da, pokriva i to od 01.01.2009. godine tj. od dana kada je Rusko udruženje osiguratelja motornih vozila (RAMI) primljeno u članstvo sustava zelene karte.

Je li je osiguravatelj dužan uz policu osiguranja (koju napravim svake godine uz tehnički pregled vozila) izdati i Europsko izvješće o nezgodi ili ga moram sam zatražiti?
Osiguratelj je prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu dužan uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti ugovaratelju osiguranja uručiti i Europsko izvješće o nezgodi.

Pokriva li osnovno osiguranje automobila štete nastale elementarnim nepogodama, npr. tučom?
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti pokriva isključivo štete koje Vi kao vozač ili korisnik ili vlasnik vozila počinite drugim vozačima, čime se štiti Vaš materijalni status.

Treba li prilikom sudara s vozilom hrvatske ili vozilom stranih registracijskih oznaka, ako nije bilo ozljeđenih, niti je nastala velika materijalna šteta, zvati policiju da bi se ostvarilo pravo na isplatu osiguranine?
Kod sudara s vozilom hrvatske registarske oznake, ako nije pozvana policija treba svakako ispuniti europsko izvješće o prometnoj nezgodi od strane oba sudionika i potpisati ga.

Poštovani, ako član domaćinstva (npr. otac ili majka) imaju sklopljen AO za svoje vozilo kod Vas, dobivam li ikakve popuste na policu AO u slučaju da ja (sin) osiguram svoje vozilo?
Prema Uvjetima za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti pri nabavi drugog vozila pravo na niži premijski stupanj ima samo vlasnik vozila koji već posjeduje vozilo.

Prošle godine sam imala malus od 150%, pa me zanima koliki će mi biti malus ove godine?
Ukoliko u proteklom razdoblju niste imali štete obračunat će Vam se malus od 130%, a ukoliko ste prouzročili štetu bit će Vam obračunat malus od 210%.

Kupujem polovno vozilo od osobe koje ima kasko osiguranje. Može li se kasko prenijeti na mene?
Ukoliko je za vozilo koje kupujete premija plaćena u cijelosti i na vozilu nije bilo prijavljenih šteta kasko se može prenijeti na Vas i traje do isteka osigurateljnog razdoblja.


Najveća ponuda rabljenih automobila sa jamstvom, ukupno rabljenih vozila u ponudi: 195.

Oblik vozila