Želim osnovno osiguranje

Naši partneri u autoosiguranju i kasko osiguranju su vodeće hrvatske osiguravajuće kuće.

Pri kupnji automobila na našim prodajnim mjestima možete istovremeno kupiti i policu osiguranja, odnosno možete kupiti osiguranje bez obzira na to kupujete li automobil. Možete dogovoriti policu autoodgovornosti ili kasko osiguranje.

Obvezno osiguranje od odgovornosti

Da bi zaštitili vlastiti ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila, dužni su po zakonu sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti za štetu koju uporabom motornog vozila nanesu trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.
Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu koje je skrivilo prometnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje sudjeluje u prometnoj nezgodi.

Tko nema pravo na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti:

 1. Vozač vozila te njegovi pravni slijednici glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača;
 2. Vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik vozila u slučaju štete na stvarima.

Bonusi:

Dobre i savjesne vozače nagrađujemo popustom na premiju osiguranja (bonus).
Za svaku godinu bez prijavljene štete nagrađujemo Vas:
 • nakon 1. godine - 10% 
 • nakon 2. godine - 15% 
 • nakon 3. godine - 20% 
 • nakon 4. godine - 25% 
 • nakon 5. godine - 30% 
 • nakon 6. godine - 35% 
 • nakon 7. godine - 40% 
 • nakon 8. godine - 45% 
 • nakon 9. godine - 50% popusta na premiju osiguranja !!! 

Pravo na određeni premijski stupanj (bonus/malus) vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika.
Iznimno kod stjecanja prava vlasništva vozila nasljeđivanjem unutar članova uže obitelji (supružnici, djeca i roditelji), prava i obveze iz odredaba o premijskim stupnjevima (bonus/malus) prenose se na nasljednika.
Iznimno, pravo na stečeni premijski stupanj osiguranika može se prenijeti na njegovog supružnika ukoliko osiguranik proda ili odjavi vozilo (odnosi se na osobne automobile i motocikle). Dodatni popusti odobravaju se npr. kod Croatia osiguranja:
 1. Osobe s 80 postotnim ili većim tjelesnim oštećenjem imaju pravo na popust od 15%. 
 2. Osobe s 80 postotnim ili većim tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima, ili zbog potpunog gubitka vida imaju pravo na popust od 20%. Ovaj popust isključuje popust pod točkom 1. 
 3. Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata I. do V. skupine oštećenja organizma odobravamo popust od 20%. Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata VI. do X. skupine oštećenja odobravamo popust u visini od 15%. 
 4. Osiguranici mogu navedene popuste koristiti samo za jedan osobni automobil.


Najveća ponuda rabljenih automobila sa jamstvom, ukupno rabljenih vozila u ponudi: 195.

Oblik vozila