OSIGURANJE

Automobil je sastavni dio našeg života i predstavlja važan dio naše imovine. Svaka šteta, bila ona manja ili veća, predstavlja neplaniran financijski teret za vlasnika vozila.

Osnovno osiguranje

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.
Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama.

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:
  • smrtne posljedice, 
  • tjelesne ozljede, 
  • narušenje zdravlja, 
  • uništenje ili oštećenje stvari. 

Kasko osiguranje 

Osiguranje automobilskog kaska obuhvaća pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzročenih za vrijeme vožnje u mirovanju ili na parkiralištu.

Osiguranjem automobilskog kaska mogu se osigurati sve vrste motornih, priključnih radnih i tračnih vozila i njihove sastavne dijelove. Moguće je osigurati i dodatnu opremu vozila, prtljagu, zbirke uzoraka trgovačke robe i druge stvari u vozilu.

Najveća ponuda rabljenih automobila sa jamstvom, ukupno rabljenih vozila u ponudi: 376.