Davanja na automobile

Uvoz rabljenih vozila

Ulaskom Hrvatske u EU, postupak oko unosa rabljenih vozila prilagođen je standardima Europske unije te se uvelike razlikuje od prijašnjeg. S obzirom da je Hrvatska postala dio jedinstvenog tržišta EU (otuda i naziv unos umjesto uvoz) više se prilikom unosa vozilo ne prijavljuje na graničnom prijelazu nego je potrebno zatražiti obračun posebnog poreza (u daljnjem tekstu PP) na motorna vozila. Također, za sva vozila koja su bila registrirana na području EU više nije potreban dokument EUR1.

PP-a se dobiva na temelju osnovice za izračun odnosno tržišne vrijednosti vozila (prema katalogu eurotax-a), a sastoji se od dva dijela. Prvi dio je porez na vrijednost vozila, a drugi na emisiju CO2 koji se dijeli na dizelske i benzinske motore. Tablica kategorija može se pronaći u zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.

Ono što ponekad stvara nedoumicu je plaćanje PDV-a. Ova stavka razlikuje se ovisno o tome kupuje li vozilo fizička ili pravna osoba.
Fizičke osobe ne plaćaju PDV, jer je on već plaćen u zemlji EU u kojoj je vozilo kupljeno. Ukoliko je vozilo kupljeno od pravne osobe u sustavu PDV-a te je i izdana faktura sa iskazanim PDV-om kupac ima samo trošak PP-a, dok ukoliko kupuje vozilo za koje nije izdana faktura sa PDV-om dužan je u RH osim PP-a platiti i 5% prijenosa (od kataloške vrijednosti vozila).
Kada pravna osoba unosi osobno vozilo za vlastite potrebe (prijevoz zaposlenika) ona je uz plaćanje PP-a obvezna platiti i PDV. U takvim situacijama u inozemstvu se dobiva račun za vozilo sa neto cijenom te se PDV od 25% plaća nakon unosa vozila i to najkasnije do zadnjeg dana idućeg mjeseca. U slučaju da je vozilo kupio distributer rabljenih vozila (kao npr. TRCZ) PDV i PP se plaća tek prilikom prodaje vozila krajnjem kupcu i obveza je kupca, a ne distributera.

Osim ovih postoje još i dodatni manji troškovi kao što su trošak izrade potvrde proizvođača, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (homologacija) te naknada za zbrinjavanje (koja je trošak isključivo pravnih osoba).

Ipak, s obzirom da je Republika Hrvatska nova članica EU-a, prilagodba je još uvijek u tijeku te se određene izmjene mogu očekivati i nadalje.

Najveća ponuda rabljenih automobila sa jamstvom, ukupno rabljenih vozila u ponudi: 377.

Oblik vozila